Drie ‘verhalen’ als verbindend element door de dagen heen

Future Green City omvat drie dagen over innovatie, groen en duurzaamheid voor de toekomstbestendige leefbare stad. De eerste dag staat in het teken van landschap, groen en stad. De tweede dag staat in het teken van innovatie, de interactie tussen mens en technologie. En op de derde besteden we met name aandacht aan de wateropgaven in de openbare ruimte.

Door de drie dagen heen zijn drie ‘grote verhalen’ het verbindend element:

1. De mens in zijn gezonde, groene leefomgeving centraal stellen
We bouwen aan de Future Green City voor onszelf en onze kinderen. Wat heeft de mens nodig in een verstedelijkend woon en werkmilieu? Gezondheid is ons grootste goed. Inrichting en gebruik van de leefomgeving is daarvoor essentieel. Hoe adresseren we milieu en klimaat vraagstukken? Op welke wijze organiseren we mobiliteit en creëren we een omgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeting?

2. Omgaan met grote ontwikkelingen
Er zijn grote ontwikkelingen gaande die hun schaduw vooruit werpen: We zijn op weg naar een wereld waarin 70% van de bevolking in steden leeft. Deze demografische ontwikkeling – krimp en groei- zien we ook in ons land. Ook ervaren we op straat en rondom ons huis de gevolgen van klimaatverandering. Glokalisering, de 24-uurs-economie, het heeft zijn impact op de leefomgeving.

3. Kansen zien en nieuwe technieken gebruiken
Het groeiend besef dat onze fossiele brandstoffen schadelijk zijn voor ons milieu en in snel tempo uitgeput raken, versnelt de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën. We ontwikkelen een meer circulaire economie en de digitale wereld en de fysieke leefomgeving raken daarbij steeds meer verweven. Met gevolgen voor wonen en werken. Volgens sommigen leven we in een tijdsgewricht dat vergelijkbaar is met de industriële revolutie.
Event locatie   Brabanthallen
Diezekade 2
5222 AK 's-Hertogenbosch Plan een route
Future Green City wordt georganiseerd door 2XPO B.V., een werkmaatschappij van Libéma.© 2015 2XPO B.V.
Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt 2xpo gebruik van cookies. Meer informatie