Duurzame oplossing voor een schonere en veiligere openbare ruimte

De ondergrondse perscontainer, ontwikkeld door Sidcon Milieutechniek, is een duurzame manier van afvalinzameling. Deze container past in de bestaande infrastructuur in een stad en er kan tot 10 keer meer afval verzameld worden per locatie. Hierdoor is het aantal ledigingen fors minder en ontstaat er een schonere openbare ruimte door de afname van afvaltransport, minder straatvervuiling en meer veiligheid in de openbare ruimte. Steeds meer gemeenten in Nederland ontdekken deze vorm van afvalinzameling, waarbij de gemeente Amsterdam de grootste afnemer is.  

Meer info: www.sidcon.nl
Event locatie   Brabanthallen
Diezekade 2
5222 AK 's-Hertogenbosch Plan een route
Future Green City wordt georganiseerd door 2XPO B.V., een werkmaatschappij van Libéma.© 2015 2XPO B.V.
Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt 2xpo gebruik van cookies. Meer informatie